aktivna matrica


aktivna matrica
• active matrix

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.